Dion Ritten Dirigent
Henk Dols Voorzitter
Jos Daemen Secretaris en Webbeheer
Roger Soons Penningmeester
Monique Reijnders Algemeen Bestuur